Onderhandelen bij een Vaststellingsovereenkomst

Onderhandelen bij een Vaststellings-overeenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Dan heeft u veel vragen. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Ik kan dit voor u doen. 

Janneke Adank - Arbeidsrecht jurist
 

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO)?​

Een vaststellingsovereenkomst (vso) is een overeenkomst die het einde van een loondienstverband regelt via een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit ontslag is vrijwillig voor beide partijen en maakt dat een onderhandeling mogelijk is. Omdat dit niet een ontslag via de rechter (of het UWV) is, bestaat er geen recht op een transitievergoeding. Vaak wordt dit wel meegegeven, omdat de werkgever dit redelijk acht en de werknemer anders niet akkoord gaat. Een vso heeft grote consequenties, want na het ondertekenen kun je (na je bedenktermijn van 14 dagen) niet meer terug. 

Waarom onderhandelen bij een vaststellingsovereenkomst?

Een werknemer heeft bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst geen recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Vaak wordt er toch een bedrag door de werkgever meegegeven. Het kan zijn dat de voorwaarden in de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding) niet in lijn zijn met de situatie of simpelweg onvoldoende toereikend zijn voor de werknemer om te tekenen. Zolang een van de twee partijen niet achter de overeenkomst staat, is er een probleem en kan een onderhandeling er voor zorgen dat dit probleem opgelost wordt.  

Wanneer wel of niet onderhandelen bij een vaststellingsovereenkomst?

Een jurist die een vaststellingsovereenkomst heeft nagekeken krijgt vaak de vraag of er meer uit het ontslag te halen valt. Dat is afhankelijk van de situatie en de voorwaarden in de overeenkomst. Als de situatie zo is dat de werknemer zelf op een vaststellingsovereenkomst heeft aangestuurd of als de werknemer zelf grove fouten heeft gemaakt, is er vaak geen onderhandelingsruimte meer. Als uitgangspunt voor wat redelijk is, wordt vaak de wettelijke transitievergoeding genomen. Als een werkgever deze meegeeft, dan kan dit (afhankelijk van de de duur van het dienstverband) best een hoog bedrag zijn. Soms is er dan – ook weer afhankelijk van de situatie – geen ruimte meer voor onderhandeling of kan die ruimte gezocht worden in andere voorwaarden.

Als er sprake is van een kort dienstverband is de wettelijke transitievergoeding laag en zodoende soms ontoereikend om akkoord te gaan met een ontslag voor de werknemer. In andere gevallen doet de werkgever soms een mooi aanbod en dan is het de vraag of goed uit elkaar gaan niet meer waarde vertegenwoordigt dan strijden om meer geld.   

Levert onderhandelen risico’s op?

Het kan voorkomen dat partijen niet uit de onderhandeling komen. Een werkgever die een aanbod doet, trekt dit over het algemeen niet zo snel in. Immers, dat aanbod wordt niet voor niets gedaan en daar is vaak over nagedacht. Ook houdt de werkgever vaak wel rekening met een eventuele (al dan niet kleine) onderhanding. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat een werkgever zich genoodzaakt voelt om het aanbod in te trekken, als de grenzen van de onderhandeling worden opgezocht bijvoorbeeld. Over het algemeen gebeurt dit niet zo snel.  

Waarom een jurist betrekken bij onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn verschillende redenen denkbaar om een jurist in te schakelen voor de onderhandelingen. Ten eerste is een jurist hierin bedreven en heeft de nodige ervaring. Ten tweede heeft een jurist meer emotionele afstand de situatie. Dat zorgt ervoor dat – zeker wanneer de relatie tussen partijen slecht is- de onderhandelingen niet blijven hangen of stuklopen op minder relevante punten. Ook kan een jurist gedurende de onderhandelingen adviseren over wat wel en niet redelijk of gebruikelijk is tijdens de onderhandelingen zodat er makkelijker keuzes gemaakt kunnen worden.  

Wat zijn de kosten voor het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst?

De kosten voor het onderhandelen komen voor rekening van degene die de jurist inschakelt. Wel is het zo dat de kosten voor het onderhandelen vaak meegenomen worden in de onderhandeling zelf, zodat de werknemer uiteindelijk weinig of niets aan de jurist hoeft te betalen, maar hiervoor kunnen uiteraard nooit garanties worden afgegeven. De werknemer gaat er in ieder geval niet vaak op achteruit. De kosten voor het onderhandelen liggen meestal tussen de EUR 750,- tot EUR 1.500,- exclusief btw. Kosten voor het nakijken van de overeenkomst een gesprekken tussen de jurist en de werknemer zitten daar vaak al in.  

Janneke Adank - arbeidsrecht jurist

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Contact informatie

OpeNINGSTIJDEN

ma: 09:00-12:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
E-mail: info@vsospecialist.nl

Stel uw vragen vrijblijvend.

Vul het formulier in en ik neem binnen 24-uur contact met u op.
U hoort meteen over uw vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd kan worden.