Wat is een transitievergoeding? Al uw vragen beantwoord.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Dan heeft u veel vragen. Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Ik kan dit voor u doen. 

Janneke Adank - Arbeidsrecht jurist
 

Vaststellingsovereenkomst ontvangen, wat nu?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Ga dan niet zomaar akkoord, want de kans is groot dat u benadeeld wordt. U dient altijd uw eigen rechten te bewaken, uw werkgever doet dat immers niet voor u. Ik help u hier graag bij. Vaak worden uw juridische kosten vergoed door uw werkgever. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met mij op.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding waar u recht op heeft als u bent ontslagen door uw werkgever (of wanneer uw tijdelijke contract niet wordt verlengd) en waarvan de hoogte wettelijk is bepaald. Hoewel de vergoeding vrij te besteden is, is hij bedoeld om de transitie van werk naar werk makkelijker te maken. U kunt het dus gebruiken om (bij)scholing te bekostigen of om een terugval van inkomsten te dekken. 

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw bruto maandsalaris en de duur van uw dienstverband. Neemt u zelf ontslag of is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden? Dan heeft u meestal geen recht op een transitievergoeding. Wel kan door middel van onderhandelingen soms hetzelfde (of een hoger) resultaat bereikt worden, als er sprake is van een ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten nakijken en/of eventueel onderhandelen voor een hogere vergoeding?  Mail uw vaststellingsovereenkomst naar info@vsospecialist.nl onder vermelding van uw telefoonnummer en ik neem binnen 24 uur contact met u op.

Meest gestelde vragen over de transitievergoeding

Transitievergoeding

Hoe bereken ik mijn transitievergoeding?

Voor de berekening van de transitievergoeding kunt u uitgaan van ⅓ van uw bruto maandsalaris keer het aantal jaren in dienst bij uw werkgever.

Een voorbeeld:

  • Maandsalaris is EUR 3.000,- bruto per maand (⅓ = EUR 1.000,-)
  • Aantal dienstjaren is 10 jaar

Dan dan is de berekening als volgt: EUR 1.000,-  x 10 jaren = EUR 10.000,- transitievergoeding. Dit is een bruto bedrag.

Dit is een versimpelde berekening die een beeld geeft van de hoogte van uw vergoeding.

Wilt u de vergoeding exact tot op de dag berekenen? Zorg dan dat u uw vakantiegeld (en eventuele dertiende maand) naar rato meeneemt in uw bruto maandsalaris en gebruik vervolgens de rekentool.

 

Heeft u vragen? Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl.

Hoe hoog is mijn transitievergoeding of ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een transitievergoeding of ontslagvergoeding mee te geven bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever hoeft u dus geen ontslagvergoeding aan te bieden, maar doet dat vaak wel. Als u het aangeboden bedrag te laag vindt, zou u kunnen onderhandelen. Hoe hoog het bedrag dan uiteindelijk wordt (en of u überhaupt geld meekrijgt) hangt af van de situatie en van bijvoorbeeld het aantal dienstjaren. Ik kan u adviseren of onderhandelen zinvol is en kan de onderhandelingen voor u oppakken. Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl  voor een kosteloos advies.

Is het wettelijk verplicht om mij een transitievergoeding te betalen bij een vaststellingsovereenkomst?

Het is voor de werkgever niet wettelijk verplicht om een transitievergoeding mee te geven bij een vaststellingsovereenkomst, omdat er geen sprake is van een eenzijdig ontslag vanuit de werkgever. Bij zo’n eenzijdig ontslag is dit namelijk wel verplicht. Een vaststellingsovereenkomst is een ontslag met wederzijds goedvinden. Soms wordt er niets of een deel van de transitievergoeding uitgekeerd door de werkgever. Dat mag. Het loont vaak om te onderhandelen. Ik kan dit voor u doen. Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl en mail alvast uw vaststellingsovereenkomst en telefoonnummer.

Is de transitievergoeding een netto of bruto bedrag?

De transitievergoeding is een bruto bedrag. Uw werkgever noemt altijd het bruto bedrag en keert altijd een netto bedrag uit.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een transitievergoeding?

U komt in aanmerking voor een transitievergoeding als u wordt ontslagen door uw werkgever of wanneer uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U komt niet in aanmerking voor een transitievergoeding wanneer u zelf ontslag neemt. Wanneer u wordt ontslagen op staande voet heeft u ook geen recht op een transitievergoeding. U kunt uw ontslag op staande voet wel aanvechten bij de rechter (binnen een bepaalde termijn). Als u wint, heeft u alsnog recht op (o.a.) een transitievergoeding. Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl voor een kosteloos advies.

Ik ben twee jaar ziek geweest, heb ik recht op een transitievergoeding?

Als u langer dan twee jaar ziek bent en uw werkgever beëindigt het arbeidscontract, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Mocht uw werkgever uw contract niet beëindigen na twee jaar ziekte (en u ontvangt inmiddels een uitkering) dan dient u zelf een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw werkgever tot uitbetaling van de transitievergoeding. Ik kan u hierbij helpen indien gewenst. Uw werkgever is dan verplicht de transitievergoeding aan u te voldoen middels een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever krijgt de transitievergoeding bij zieke werknemers overigens van de overheid gecompenseerd. Heeft u vragen of wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten nakijken? Neem contact op via info@vsospecialist.nl.

In mijn vaststellingsovereenkomst wordt een lager bedrag aangeboden dan de wettelijke transitievergoeding, wat kan ik doen?

Een vaststellingsovereenkomst is geen eenzijdig ontslag vanuit uw werkgever, waardoor uw werkgever niet wettelijk verplicht is om de transitievergoeding te voldoen. Als u niet tevreden bent met het aanbod, dan kunt u overwegen om in onderhandeling te treden met uw werkgever. Ik kan dit voor u doen. Vaak loont dit. Neem alstublieft contact op via info@vsospecialist.nl en stuur mij per mail  uw vaststellingsovereenkomst en telefoonnummer. 

Heb ik bij ontslag op staande voet recht op een transitievergoeding?

Wanneer u op staande voet wordt ontslagen, heeft u in de meeste gevallen geen recht op een transitievergoeding. U kunt uw ontslag wel aanvechten bij de rechter. Als u wint, heeft u alsnog recht op een transitievergoeding (en nog meer vergoedingen). Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl voor een vrijblijvend advies over uw kansen.

Heb ik bij een tijdelijk contract recht op een transitievergoeding?

Ja, ook bij een tijdelijk contract (dat niet verlengd wordt), heeft u recht op een transitievergoeding. Meestal is dit door de korte duur van het dienstverband geen hoog bedrag.

Kan ik onderhandelen over mijn transitievergoeding?

Als u een transitievergoeding krijgt aangeboden via een vaststellingsovereenkomst dan kunt u in veel gevallen proberen te onderhandelen voor een hogere vergoeding. Natuurlijk kan dit niet in alle situaties, maar vaak loont onderhandelen. Ik kan dit voor u doen. Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl of mail alvast uw vaststellingsovereenkomst en telefoonnummer. Ik neem dan contact met u op.

Mijn werkgever keert mijn transitievergoeding niet uit, wat moet ik doen?

Indien u recht heeft op een transitievergoeding en uw werkgever weigert deze te voldoen, dan dient u uiterlijk binnen drie maanden (na het einde van de arbeidsovereenkomst) naar de rechter te gaan, anders vervalt uw recht op de vergoeding. Ik kan u bijstaan. Neem alstublieft contact met mij op via info@vsospecialist.nl.

Wat is de maximale hoogte van de transitievergoeding?

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 is de maximale hoogte wettelijk vastgesteld op EUR 89.000,- bruto of (als uw jaarsalaris hoger is) maximaal één bruto jaarsalaris.

Wat zijn andere benamingen voor een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijke vergoeding. Een ontslagvergoeding of een beëindigingsvergoeding zijn algemene termen, vaak wordt dan wel de transitievergoeding bedoeld. Als een werkgever geen transitievergoeding hoeft mee te geven maar toch (vrijwillig) iets meegeeft, dan wordt vaak gesproken over een ontslagvergoeding of een beëindigingsvergoeding.

 

In de praktijk wordt de transitievergoeding ook wel genoemd:

 

  • Ontslagregeling
  • Ontslag bonus
  • Afkoopsom
  • Gouden handdruk
  • ‘Oprot premie’

Bent u niet tevreden over het aanbod van uw werkgever of twijfelt u hierover? Stuur een e-mail met uw vaststellingsovereenkomst en telefoonnummer naar info@vsospecialist.nl en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Juridische bijstand

Is het slim om een jurist in een vroeg stadium in te schakelen?

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen zodra u overweegt om een vaststellingsovereenkomst (VSO) te tekenen. Het kan voorkomen dat u later spijt krijgt van de afspraken die u heeft gemaakt of dat u een te lage vergoeding meekrijgt.

Ik kan u helpen om de VSO te beoordelen op juridische kwaliteit en om te controleren of de afspraken die u maakt in lijn zijn met de wet en voldoende in uw voordeel zijn. Ik controleer uw VSO integraal, dat houdt in dat alle mogelijke facetten meegenomen worden in de beoordeling. Zo beoordeel ik of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering en of de VSO in uw specifieke situatie wel redelijk is en wat de gevolgen zijn. Zo weet u zeker dat je een weloverwogen beslissing maakt. Het nakijken van de VSO is meestal kosteloos. Vul het contactformulier in als u een VSO controle wenst. Of neem alstublieft contact op via info@vsospecialist.nl. U kunt (indien gewenst) de VSO direct mailen.

De werkgever kan de werknemer een vergoeding geven voor rechtsbijstand

Het is gebruikelijk dat de werkgever de juridische kosten van de werknemer voor het nakijken van de vaststellingsovereenkomst (VSO) voor zijn rekening neemt. Hiertoe is de werkgever overigens niet verplicht. Een gebruikelijk tarief voor de vergoeding voor een onafhankelijke jurist ligt tussen de EUR 500,- en EUR 1.000,- ex btw en zijn terug te vinden in uw vaststellingsovereenkomst. Deze kosten dekken de kosten voor het nakijken van de vaststellingsovereenkomst en vaak ook (al dan niet grotendeels) van het onderhandelen. Staat er geen vergoeding genoemd in uw overeenkomst? Geen nood, vaak kom ik er wel uit met de werkgever. Neem graag even contact met mij op via info@vsospecialist.nl.

Wat als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt van de vaststellingsovereenkomst?

Als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt, is het belangrijk om te weten dat u in sommige gevallen de vaststellingsovereenkomst (VSO) kunt ontbinden. U kunt uiteraard ook naar de rechter stappen. Vaak is het aanschrijven van de werkgever voldoende om het conflict op te lossen. Ik kan u hierbij helpen.

Ik heb een VSO getekend, maar ik heb spijt. Kan ik nog terug?

Indien u een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft ondertekend, dan heeft u een wettelijke een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u dus nog terug. 

Mijn werkgever oefent druk op mij uit om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, wat moet ik doen?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft aangeboden en u ervaart druk om deze te ondertekenen, dan is dat niet juist en in strijd met de wet. Een VSO aangaan is immers vrijwillig. Ik kan u hierin adviseren. Neem gerust contact op via info@vsospecialist.nl.

Er staan dingen in de vaststellingsovereenkomst die niet juist zijn, wat moet ik doen?

Ga nooit akkoord met een vaststellingsovereenkomst zolang er fouten of onjuistheden in staan. Immers, na ondertekening kunt u niet meer terug (behalve binnen de bedenktermijn van 14 dagen uiteraard) en wellicht hebben deze fouten gevolgen voor uw uitkering of andere zaken.

De VSO specialist is gevestigd in Den Haag, maar ik woon ergens anders, wat nu?

De VSO Specialist werkt voor iedereen die in Nederland woont. Werknemers die een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebben ontvangen willen snel advies over hun situatie. U kunt uw VSO daarom naar mij e-mailen, zodat ik de kwestie bij voorkeur dezelfde dag nog kan oppakken. Ik neem dan direct telefonisch contact met u op om de zaak te bespreken. Vervolgens zal ik de overeenkomst nakijken en u van mijn advies voorzien. Ik kan de werkgever vaak dezelfde dag nog benaderen voor eventuele onderhandelingen. Dit proces verloopt dus omwille van de snelheid volledig digitaal en telefonisch, het maakt daarom niet zoveel uit of u dichtbij of ver weg woont. Heeft u hierover vragen? Neem alstublieft contact op met mij via info@vsospecialist.nl

Janneke Adank - arbeidsrecht jurist

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Contact informatie

OpeNINGSTIJDEN

ma: 09:00-12:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
E-mail: info@vsospecialist.nl

Stel uw vragen vrijblijvend.

Vul het formulier in en ik neem binnen 24-uur contact met u op.
U hoort meteen over uw vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd kan worden.