Ontslag tijdens ziekte of zwangerschap? Al uw vragen beantwoord.​

Bent u ziek of arbeidsongeschikt en heeft u te maken met een (dreigend) ontslag?

Dan heeft u veel vragen. Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Heeft u een andere vraag? Dan help ik u ook graag.

Janneke Adank - Arbeidsrecht jurist

Meest gestelde vragen over ontslag en vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte of zwangerschap

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte?

In feite kennen we juridisch gezien enkel het begrip arbeidsongeschiktheid. Onder dit begrip valt bijvoorbeeld ziekte, een zwangerschap of iemand met een gebroken been die niet kan werken. De bedrijfsarts (of de wet) bepaalt of en wanneer u arbeidsongeschikt bent en of u wel of niet moet komen werken. Als u volgens de bedrijfsarts niet kunt werken wegens uw arbeidsongeschiktheid, dan dient uw werkgever uw loon (voor maximaal 2 jaar) door te betalen.

Ik ben arbeidsongeschikt, mag ik ontslagen worden?

In principe mag u niet ontslagen worden als u ziek bent. Het kan voorkomen dat u toch een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt van uw werkgever, maar u hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Het mag natuurlijk wel, maar of dit verstandig is, is maar de vraag en hangt af van de situatie.

Is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen als ik ziek ben?

U kunt beter geen vaststellingsovereenkomst tekenen als u ziek bent. In principe is het advies: teken bij ziekte of arbeidsongeschiktheid nooit een vaststellingsovereenkomst. De reden hiervoor is dat het UWV bij ziekte geen uitkering verstrekt. Immers, ziekte komt voor risico van de werkgever en niet voor risico van het UWV. Er zijn overigens situaties te bedenken waarbij het tekenen van een VSO (ondanks ziekte) toch een goede uitweg kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien iemand overspannen is geworden door een conflictsituatie op de werkvloer. Afhankelijk van het geval kan een afscheid dan juist een goede oplossing zijn. Ik kan u hierin adviseren. 

Ik ben twee jaar ziek geweest, heb ik recht op een transitievergoeding?

Als u langer dan twee jaar ziek bent en uw werkgever beëindigt het arbeidscontract, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Mocht uw werkgever uw contract niet beëindigen na twee jaar ziekte (en u ontvangt inmiddels een uitkering) dan dient u zelf een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw werkgever tot uitbetaling van de transitievergoeding. Ik kan u hierbij helpen. Uw werkgever is dan verplicht de transitievergoeding aan u te voldoen en het dienstverband te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever krijgt de transitievergoeding bij zieke werknemers overigens van de overheid gecompenseerd.

Is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen als ik zwanger ben?

Het is niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen wanneer u zwanger bent, want bij een werkgever heeft u immers recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als u een vaststellingsovereenkomst tekent, bent u dit verlof kwijt. Daarnaast geniet de zwangere werknemer ontslagbescherming.  

Ik ben ziek en de re-integratie verloopt niet soepel, kan ik ontslagen worden?

Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich inspannen om de re-integratie te laten slagen. Als een van de twee dit niet (voldoende) doet, dan kan dit grote gevolgen hebben. Als u ziek bent en u voldoet niet aan uw re-integratie verplichtingen, dan zal uw werkgever eerst uw loon opschorten om vervolgens het loon te stoppen. Als uw werkgever zich niet voldoende inspant voor de re-integratie, dan loopt hij het risico op een loonsanctie (in plaats van twee jaar loonbetaling bij ziekte, komt er nog een jaar bij). 

Kan ik ontslagen worden tijdens of na een burn-out?

Indien u een burn-out heeft, dan is dat heel vervelend. Soms gaat dit gepaard met onbegrip of ongeduld vanuit de werkgever. Het standpunt en de adviezen van de bedrijfsarts zijn altijd leidend. Hier moet u zich aan houden. Dus als u van de bedrijfsarts nog niet hoeft te werken, dan bent u dus ziek en kan de werkgever dat niet zomaar negeren. U geniet dan ontslagbescherming. 

Rechtsbijstand

Is het slim om een jurist in een vroeg stadium in te schakelen?

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen zodra u overweegt om een vaststellingsovereenkomst (VSO) te tekenen. Dit kan helpen om te voorkomen dat u later spijt krijgt van de afspraken die u heeft gemaakt of dat u een te lage vergoeding meekrijgt.

 

Een jurist kan je helpen om de VSO te beoordelen op juridische kwaliteit en om te controleren of de afspraken die u maakt in lijn zijn met de wet en voldoende in uw voordeel zijn. Een goede jurist controleert de VSO integraal, dat houdt in dat alle mogelijke facetten meegenomen worden in de beoordeling. Zo wordt door de jurist ook gekeken of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering en of de VSO in uw specifieke situatie wel redelijk en geschikt is en wat de gevolgen zijn. Zo weet u zeker dat je een weloverwogen beslissing maakt.

 

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen voordat je de vso ondertekent. Als je de vso al hebt ondertekend, kan het moeilijker zijn om nog wijzigingen aan te brengen.

 

Het is ook aan te raden om een jurist in te schakelen als je niet zeker bent of de VSO voor u de juiste keuze is. Een jurist kan je helpen om de voor- en nadelen te wegen. Het is altijd verstandig om advies te vragen aan een jurist. Veelal is een eerste gesprek kosteloos en wordt het nakijken van de VSO door de werkgever bekostigd. Als ervaren arbeidsrechtjuirst kan ik u hierbij helpem. Neem contact met mij op.

De werkgever kan de werknemer een vergoeding geven voor rechtsbijstand

In sommige gevallen kan het zo zijn dat de werkgever de werknemer een vergoeding of tegemoetkoming geeft voor rechtsbijstand. Dit is wel zo netjes aangezien de werkgever degene is die de werknemer de VSO aanbiedt en de werkgever in een sterkere positie verkeert op meerdere fronten.

Het is zeer gebruikelijk dat de werkgever (zonder dat de werknemer dit hoeft te vragen) een tegemoetkoming in de juridische kosten aanbiedt. Belangrijk om te weten dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer een vergoeding te geven voor rechtsbijstand. Het is aan de werkgever om te bepalen of hij de werknemer wel of niet een vergoeding geeft en hoe hoog deze is. Een gebruikelijk tarief is EUR 500,- ex btw.

Wat als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt van de vaststellingsovereenkomst?

Het is mogelijk dat de werkgever zich niet aan de afspraken houdt die zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever niet tijdig de vergoeding betaalt die is afgesproken in de VSO.

Als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt, is het belangrijk om te weten dat je in sommige gevallen de VSO kunt ontbinden. Dit betekent dat je de VSO opzegt, en dat de arbeidsovereenkomst weer hervat wordt. Dit is waarschijnlijk helemaal niet wat u wenst, dus kunt u er hooguit mee dreigen. Wel kunt u altijd naar de rechter stappen als belangrijke afspraken niet nagekomen worden. De kans op winnen is dan groot, tenzij uw werkgever een zeer goed verhaal heeft. Als je twijfelt, is het verstandig om advies te vragen aan een jurist of arbeidsadvocaat. Zij kunnen je helpen om een weloverwogen beslissing te maken.

Ik heb een VSO getekend, maar ik heb spijt. Kan ik nog terug?

Indien u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, dan heeft u een wettelijke een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u dus nog terug.

Mijn werkgever oefent druk op mij uit om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, wat moet ik doen?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst heeft aangeboden en hij of zij oefent druk op u uit om deze te ondertekenen, dan is dat niet juist en in strijd met de wet. Een VSO aangaan is immers vrijwillig. Schakel direct een jurist in. Een jurist kan u adviseren wat u het beste kunt doen.

Er staan dingen in de vaststellingsovereenkomst die niet juist zijn, wat moet ik doen?

Ga nooit akkoord met een vaststellingsovereenkomst zolang er fouten of onjuistheden in staan. Immers, na ondertekening kunt u niet meer terug en wellicht hebben deze fouten grote gevolgen voor uw uitkering of andere zaken.

De VSO specialist is gevestigd in Den Haag, maar ik woon ergens anders, wat nu?

De VSO Specialist werkt voor iedereen die in Nederland woont. Dit komt omdat dit proces meestal niet live hoeft plaats te vinden. Omdat het controleren van een VSO vaak spoed heeft, is het maken van live afspraken soms te tijdrovend. Het is veel efficiënter om telefonisch contact te hebben en de VSO per mail na te kijken. In sommige gevallen vinden mensen het prettig om toch een live afspraak te hebben. Dan kan dat uiteraard gewoon. U bent altijd welkom op kantoor in Den Haag.

Janneke Adank - arbeidsrecht jurist

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Locatie is geen enkel probleem​

In het tijdperk van online werken is het kiezen van een jurist in de buurt niet meer nodig. Kies voor een jurist die een specialist is. Kies een jurist waar u zich prettig bij voelt.

9 van de 10 intakes doe ik telefonisch of via FaceTime, Teams of Zoom. Documenten kunnen altijd gemaild worden. Mocht u het prettiger vinden om live af te spreken, dan bent u welkom op mijn kantoor in Den Haag.

Contact informatie

OpeNINGSTIJDEN

ma: 09:00-12:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
E-mail: info@vsospecialist.nl

Stel uw vragen vrijblijvend.

Vul het formulier in en ik neem binnen 24-uur contact met u op.
U hoort meteen over uw vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd kan worden.