Janneke Adank - Arbeidsrecht jurist
 

Vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Ga dan niet zomaar akkoord, want de kans is groot dat u benadeeld wordt. U dient altijd uw eigen rechten te bewaken, uw werkgever doet dat immers niet voor u. Ik help u hier graag bij. Vaak worden uw juridische kosten vergoed door uw werkgever. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met mij op.

Vaststellings-overeenkomst laten controleren

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Ga dan niet zomaar akkoord, want de kans is groot dat u benadeeld wordt. U dient altijd uw eigen rechten te bewaken, uw werkgever doet dat immers niet voor u. Ik help u hier graag bij. Vaak worden uw juridische kosten vergoed door uw werkgever. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met mij op.

vso juristen

Meest gestelde vragen over een vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO)?​​

Een vaststellingsovereenkomst (vso) is een overeenkomst die het einde van een loondienstverband regelt via een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit ontslag is vrijwillig voor beide partijen en maakt dat een onderhandeling mogelijk is. Omdat dit niet een ontslag via de rechter (of het UWV) is, bestaat er geen recht op een transitievergoeding. Vaak wordt dit wel meegegeven, omdat de werkgever dit redelijk acht en de werknemer anders niet akkoord gaat. Een vso heeft grote consequenties, want na het ondertekenen kunt u (na je bedenktermijn van 14 dagen) niet meer terug.  

Wat houdt het controleren van de vaststellingsovereenkomst door een jurist in?​

Het nakijken van de overeenkomst houdt in dat wordt bekeken of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan voorwaarden die het UWV stelt om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Ook wordt gecontroleerd of de overeenkomst compleet is (dus of er geen belangrijke zaken onbesproken zijn gelaten) en of de artikelen in de overeenkomst niet onredelijk zijn en aansluiten bij de wensen van de werknemer. Ook hoort bij het nakijken een advies over de persoonlijke situatie rondom het ontslag. Daarbij wordt gekeken naar: is het aangaan van de overeenkomst verstandig en doet de inhoud van de overeenkomst recht aan de situatie? Kortom, bij de controle van een vaststellingsovereenkomst horen de volgende zaken: 

  • Check of de WW-uitkering mogelijk is 
  • Algemene check overeenkomst 
  • Advies over de persoonlijke situatie (wat zijn de gevolgen en risico’s? Is onderhandelen voor betere voorwaarden haalbaar?) 
Wat kan ik verwachten bij het advies over mijn situatie rondom de vaststellingsovereenkomst? ​

U krijgt altijd een persoonlijk advies over uw situatie rondom uw vaststellingsovereenkomst. Dit houdt in dat bekeken wordt of het in uw specifieke situatie verstandig is om de overeenkomst wel of niet aan te gaan. Ook wordt besproken of onderhandelen over de voorwaarden wenselijk en haalbaar is. Soms is de overeenkomst helemaal in orde, maar is het niet slim (of nog te vroeg) om te tekenen (bijvoorbeeld bij ziekte) of is het aanbod van de werkgever te summier voor de werknemer.

Werkgevers zijn geneigd om een ontslagvergoeding aan te bieden die gelijk is aan de wettelijke transitievergoeding, maar dat doet soms onvoldoende recht aan de situatie of dekt risico’s onvoldoende. Bijvoorbeeld als de transitievergoeding heel erg laag is. Ook kan het zo zijn dat de werkgever druk uitoefent op de werknemer om snel een beslissing te maken over het aangaan van de vaststellingsovereenkomst. In dat geval kan er geadviseerd worden over de rechtspositie van een werknemer, namelijk dat druk uitoefenen niet mag. Het is aan te raden om de overeenkomst te laten nakijken en advies in te winnen of de situatie aansluit bij de inhoud van de overeenkomst.  

Waarom is het belangrijk een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist? ​

In meer dan de helft van de gevallen staan er fouten in de overeenkomst. Deze fouten zijn meestal niet opzettelijk gemaakt, maar kunnen wel negatieve gevolgen hebben voor de WW-uitkering bijvoorbeeld. Het is belangrijk om te realiseren dat fouten in de overeenkomst veel sneller in het nadeel zijn van de werknemer dan van de werkgever. Immers, de werknemer moet nog een uitkering gaan aanvragen met die overeenkomst. 

Bovendien is het doel van de werkgever bijna altijd om een zo snel mogelijk einde van het dienstverband te bewerkstelligen. De werkgever heeft simpelweg andere belangen. Als de werkgever geen of een verkeerde opzegtermijn in acht neemt, lijdt de werknemer schade maar de werkgever voelt hier niets van. De werkgever neemt vaak een bulk artikelen op in de overeenkomst waaraan de werknemer zich moet houden, maar van wederkerigheid is vaak geen sprake. Waarom zou de werknemer bijvoorbeeld een boete moeten betalen als hij zich negatief uitlaat over de werkgever, maar niet andersom? Veel werkgevers vinden het uiteindelijk geen probleem om bepaalde aanpassingen door te voeren in het belang van de werknemer, maar het gebeurt vaak pas nadat werkgevers hierop gewezen worden.  

Wat kost het nakijken van de vaststellingsovereenkomst? ​

De werknemer heeft nu eenmaal een juridische kennis achterstand ten aanzien van de werkgever. De werkgever heeft immers regelmatig te maken heeft met wet- en regelgeving omtrent werknemers en is daardoor vaak veel beter op de hoogte is van het arbeidsrecht. Bovendien zijn de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst voor de werknemer veel groter dan voor de werkgever. Daarom vinden veel werkgevers het gerechtvaardigd dat de werknemer een budget voor juridische kosten meekrijgt. Voor het nakijken van een vaststellingsovereenkomst is een tarief van EUR 500,- ex btw gebruikelijk. Vaak is dat een all-in prijs voor een intake gesprek met de werknemer, het nakijken van de overeenkomst, een adviesgesprek met de werknemer en het beantwoorden van vragen rondom de vaststellingsovereenkomst en persoonlijke situatie. 

Vaak wordt dit bedrag al opgenomen in de vaststellingsovereenkomst als tegemoetkoming in de juridische kosten. Soms liggen de kosten wat hoger, bijvoorbeeld als er onderhandeld moet worden. Dan komt men vaak uit op een bedrag van tussen de EUR 500,- en 1.500,- exclusief btw. Als er geen vergoeding voor de juridische kosten is opgenomen in de overeenkomst, dan wil dat niet zeggen dat de werkgever dat niet bereid is te voldoen. Soms is dit in een later stadium wel het geval, zeker als er nog onderhandeld gaat worden over de voorwaarden in de overeenkomst.  

Cliënten aan het woord​

Jessica .

Ik was erg blij met de ondersteuning van Janneke Adank bij het onderhandelen over mijn VSO. Janneke weet waar zij het over heeft, reageert snel en is daadkrachtig in haar rol als belangenbehartiger. Ik ben door Janneke haar hulp en inzet, er snel en naar tevredenheid voor mijzelf uitgekomen met mijn werkgever.

Cheryl .

Ik raad iedereen Pink Juristen aan. Ik kreeg een VSO en had daar een aantal vragen over, omdat ik het toch niet helemaal vertrouwde. Via Google kwam ik uit op Pink Juristen. Janneke was meteen erg behulpzaam. Ik voelde me gehoord. Ze was er écht voor me en stond mij bij als een leeuwin.

Carin .

Mr. J.E.B.A.M. Adank, heeft mij zeer goed geholpen. Zeer goede kennis van zaken. Eerlijk naar beide partijen, maar kijkt wel naar wat voor u het beste is. Reageert snel en adequaat. Ook legt ze heel goed uit waar u staat binnen de zaak en wat alle mogelijkheden zijn. Wat ik ook erg fijn (en van deze tijd) vond, is dat je haar gewoon een WhatsApp bericht kan sturen. Gezien de druk en gejaagdheid, die ik ervaar in deze maatschappij, was dit voor mij echt een uitkomst.

Welke stappen staan u te wachten als u de vaststellingsovereenkomst laat nakijken door de VSO specialist?

1.

U mailt uw vaststellingsovereenkomst

Ik bel u vervolgens voor een korte intake. U hoort meteen of uw juridsche kosten worden vergoed.

2.

Ik controleer uw vso

Alle juridische punten worden gecontroleerd. Ik beoordeel ook of het financiële aanbod van uw werkgever redelijk is.

3.

U krijgt advies

Ik bel u op voor advies en we bespreken eventuele vervolgstappen.

Janneke Adank - arbeidsrecht jurist

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Contact informatie

OpeNINGSTIJDEN

ma: 09:00-12:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
E-mail: info@vsospecialist.nl

Stel uw vragen vrijblijvend.

Vul het formulier in en ik neem binnen 24-uur contact met u op.
U hoort meteen over uw vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd kan worden.