Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Al uw vragen beantwoord.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Dan heeft u veel vragen. Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Ik kan dit voor u doen. 

Janneke Adank - Arbeidsrecht jurist
Contract

Vaststellingsovereenkomst ontvangen, wat nu?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Ga dan niet zomaar akkoord, want de kans is groot dat u benadeeld wordt. U dient altijd uw eigen rechten te bewaken, uw werkgever doet dat immers niet voor u. Ik help u hier graag bij. Vaak worden uw juridische kosten vergoed door uw werkgever. Twijfelt u hierover? Neem dan contact met mij op.

Meest gestelde vragen over een vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst (of VSO)?

Een VSO is de afkorting voor het woord vaststellingsovereenkomst (ook wel: beëindigingsovereenkomst genoemd) en regelt het einde van een arbeidsovereenkomst. Het aangaan van een VSO is geheel vrijwillig. Daarom wordt het ook wel een “ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

In een vaststellingsovereenkomst staat opgenomen dat het dienstverband van een werknemer op een bepaalde datum eindigt. Ook staat er in of u wel of geen ontslagvergoeding ontvangt bij de eindafrekening. Misschien zijn er nog meer zaken die u mag houden of juist moet inleveren. Dat wordt ook opgenomen. De opzegtermijn van de werkgever wordt ook opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Ook staat in de overeenkomst dat u (na ondertekening) niets meer van uw werkgever mag vorderen. Dat noemen we “finale kwijting”. Ook afspraken rondom (uitbetaling of opname van) vakantiedagen, vrijstelling van werk etc. worden vaak opgenomen zodat hier later geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Waarom moet u altijd een arbeidsrechtjurist inschakelen?

Als u overweegt om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan is het goed om te weten wat uw rechten zijn en wat u het beste kunt doen in uw specifieke situatie. Win daarom altijd advies in van een jurist. Een goede jurist heeft ervaring en kan inschatten wat u het beste kunt doen. Ook kan een jurist voor u onderhandelen voor een beter resultaat, als u nog niet tevreden bent over het aanbod. Ook als u niet wilt onderhandelen, laat uw overeenkomst altijd controleren door een expert. U wilt geen onnodige missers maken. Ik kan u hierbij helpen.

Waarom is het controleren van een vaststellingsovereenkomst vaak gratis?

Vaak worden de kosten voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst (VSO) vergoed door de werkgever. Als u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, is vaak al een vergoeding voor juridische kosten opgenomen in de VSO.

Meestal ligt dit bedrag van rond de EUR 500,- excl. btw. Zo niet, vraag dan om een budget en laat dit opnemen in de VSO. Immers, uw rechten dienen gewaarborgd te worden en dit kan enkel door een onafhankelijk jurist. Zolang er niets over de juridische kosten in de VSO staat, kunt u de kosten niet declareren bij uw werkgever. Ik kan u helpen om de werkgever te overtuigen.

Wat zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor de werknemer?

Er zijn verschillende voordelen voor de werknemer om een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan te gaan.  Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Een VSO kan een goede financiële compensatie bieden voor de werknemer in de vorm van een transitievergoeding of een andere vergoeding. Dit kan helpen om de financiële gevolgen van het ontslag te verzachten.
 • Een VSO kan de werknemer (extra) tijd geven om even bij te komen of om een nieuwe baan te zoeken, bijvoorbeeld als de werknemer vrijstelling van werk krijgt. Dit kan helpen om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.
 • Een VSO kan duidelijkheid bieden over de afspraken die tussen de werkgever en werknemer zijn gemaakt. Dit kan helpen om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen.
 • Een VSO kan helpen om een positieve relatie met de werkgever te behouden. Wellicht heeft u nog goede referenties nodig of wilt u gewoon geen slecht gevoel overhouden aan uw dienstverband.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst voor de werknemer

Er zijn verschillende nadelen voor de werknemer om een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan te gaan. De belangrijkste nadelen zijn:

 • Bij een VSO heeft u geen recht op een financiële vergoeding, u bent dus afhankelijk van de uitkomst van de onderhandeling.
 • Indien u akkoord gaat, ben u uw baan kwijt. Wellicht een open deur, maar bij een ontslagprocedure hoeft het niet zo te zijn dat uw werkgever daadwerkelijk de zaak wint. U kunt het er dus ook op aan laten komen.
 • Onderhandelingen rondom een VSO kunnen leiden tot emotionele spanning voor de werknemer, omdat dit proces een stukje onzekerheid met zich meebrengt en het ontslag een ingrijpende gebeurtenis is. Dit “juridisch lijden” is normaal, maar desalniettemin vervelend.
 • U kunt uw recht op WW verliezen als de vaststellingsovereenkomst niet correct is opgesteld. Ik kan u helpen om dit te voorkomen. Neem vrijblijvend contact met mij op of kijk op onze hoofdpagina. Het nakijken is vaak gratis voor u.

Wat zijn de alternatieven voor een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief: als u wilt dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, kunt u ook op eigen initiatief opzeggen. U moet dan wel rekening houden met de opzegtermijn. U verliest hierdoor het recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. U heeft dus geen enkele vorm van inkomen meer na uw ontslag. Dit kan aantrekkelijk zijn indien u al uitzicht op een andere baan heeft.
 • Indien uw werkgever een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter is gestart om u te ontslaan, kunt u zich verweren met een jurist in de arm. U kunt het ontslag dan aanvechten.
 • Is er sprake van een conflict? U kunt in gesprek gaan met uw werkgever of mediation voorstellen om te kijken of de situatie hersteld kan worden.

Wat zijn andere benamingen voor vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel eens anders genoemd. Sommige van de andere benamingen die gebruikt worden voor een vaststellingsovereenkomst zijn:

 

 • VSO (afkorting van vaststellingsovereenkomst)
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Regelingsovereenkomst
 • Ontslagregeling
 • Ontslagovereenkomst
 • Ontslag met wederzijdse goedvinden
 • Ontslag met wederzijdse goedkeuring
 • Transitionele regeling

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

U bent nooit verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is vrijwillig. Als u zelf niet meer verder wilt met uw werkgever, kunt u overwegen om de overeenkomst te tekenen. Het loont vaak om de overeenkomst te checken door een jurist en eventueel te onderhandelen over de voorwaarden in de overeenkomst.

Wat als ik weiger om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Als u weigert om een aangeboden vaststellingsovereenkomst te tekenen, dan verandert er niets aan uw werksituatie. Immers, het aangaan van de overeenkomst is vrijwillig. U blijft dan gewoon in dienst.

Heb ik recht op een WW-uitkering na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst?

In principe wel, maar dan moet de overeenkomst juridisch correct zijn opgesteld. Dit komt voor het UWV best nauw. Alleen daarom al is het advies om de VSO altijd te laten controleren door een jurist. Vaak worden deze kosten vergoed door de werkgever. Ik kan u hiermee helpen. Mail uw vaststellingsovereenkomst of vul het formulier in.

Binnen een dag weet u of uw WW veilig is gesteld. Vaak ontdek ik andere fouten in de vaststellingsovereenkomst die in uw nadeel zijn.

De hoogte van uw uitkering of hoe lang u recht heeft op een WW-uitkering, staan los van de VSO en hangen af van uw eigen werkverleden. U kunt dit checken op www.uwv.nl.

Werkgever

Wat zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor de werkgever?

 • Het voorkomt procedures: een VSO kan helpen om conflicten tussen de werkgever en werknemer voor eens en altijd op te lossen en hiermee dus procedures te voorkomen. Naar de rechter stappen kan na een VSO in principe niet meer.
 • Het bespaart tijd en geld: een VSO kan helpen om tijd en geld te besparen, omdat het een snellere en goedkopere manier is om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te regelen. Dit is vooral van belang als de werkgever te maken heeft met een zeer grote ontslagronde of als er sprake is van een complexe situatie.
 • Het geeft duidelijkheid: een VSO geeft duidelijkheid over de afspraken die tussen de werkgever en werknemer zijn gemaakt. Dit kan helpen om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen.

Waar moet een werkgever op letten bij het opstellen en het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

 • Zorg dat u in grote lijnen op de hoogte bent van de wet- en regelgeving op het gebied van ontslag. Zo weet u wat u wel en niet kunt afspreken in de overeenkomst.
 • Realiseert u zich altijd dat u niet zomaar een VSO mag aanbieden om deze vervolgens weer in te trekken
 • Bekijk eerst eens waar partijen het wel over eens zijn en bekijk vervolgens of u het eens kunt worden over het voor u belangrijkste punt, alvorens discussie te voeren over details of minder belangrijke zaken
 • Zorg dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst duidelijk zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Vage omschrijvingen zijn vaker in uw nadeel dan in uw voordeel
 • Maak gebruik van een modelovereenkomst. Een goede modelovereenkomst is opgesteld door een deskundige en bevat reeds de belangrijkste afspraken en de juiste terminologie. De kans op het maken van fouten is dan wat kleiner.
 • Geen enkele modelovereenkomst sluit waterdicht aan op elke situatie. Laat de overeenkomst dus (voordat u hem aanbiedt) altijd door een juridisch expert checken. Dit is geen kostbare aangelegenheid (want u heeft al veel voorwerk gedaan) maar voorkomt kostbare missers.
 • Zorg na ondertekening altijd voor een digitale kopie waar de handtekeningen van alle partijen op staan. Zo kan de overeenkomst niet verloren gaan. Laat alle pagina’s ondertekenen en controleer of het origineel en de digitale kopie compleet zijn.
 • Het is belangrijk om te weten dat u in een vaststellingsovereenkomst alleen afspraken kunt maken die niet in strijd zijn met de wet. Als u twijfelt of een bepaalde afspraak wel of niet mag, is het verstandig om advies te vragen aan een jurist.

 

Kan een geheimhoudingsverklaring of een concurrentie- of relatiebeding onderdeel zijn van de vaststellingsovereenkomst

Het is mogelijk dat een geheimhoudingsverklaring of een concurrentie- of relatiebeding onderdeel zijn van de vaststellingsovereenkomst (VSO). Een geheimhoudingsverklaring is een afspraak waarbij de werknemer zich verbindt om bepaalde informatie geheim te houden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bedrijfsgeheimen of klantgegevens. Veelal staat er een algemeen geformuleerd beding in een VSO dat standaard wordt opgenomen. Soms worden meer specifieke zaken vastgelegd.

Een concurrentie- of relatiebeding is een afspraak waarbij de werknemer zich verbindt om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen werk te verrichten voor een concurrent van de werkgever of om geen contact te onderhouden met relaties van de werkgever (met als doel de relaties in te pikken). Meestal wordt dit niet opgenomen in de VSO omdat dit niet relevant is of omdat een dergelijk beding al in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen. Als het niet in de arbeidsovereenkomst staat, maar wel in de VSO, dan is de werknemer alsnog gebonden aan deze bedingen. De werknemer zou dus kunnen weigeren akkoord te gaan met de VSO indien dit onwenselijke situaties oplevert.

De werkgever kan de werknemer een vergoeding geven voor rechtsbijstand

In sommige gevallen kan het zo zijn dat de werkgever de werknemer een vergoeding of tegemoetkoming geeft voor rechtsbijstand. Dit is wel zo netjes aangezien de werkgever degene is die de werknemer de VSO aanbiedt en de werkgever in een sterkere positie verkeert op meerdere fronten.

 

Het is zeer gebruikelijk dat de werkgever (zonder dat de werknemer dit hoeft te vragen) een tegemoetkoming in de juridische kosten aanbiedt. Belangrijk om te weten dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer een vergoeding te geven voor rechtsbijstand. Het is aan de werkgever om te bepalen of hij de werknemer wel of niet een vergoeding geeft en hoe hoog deze is. Een gebruikelijk tarief is EUR 500,- ex btw.

Rechtsbijstand

Geeft de werkgever de werknemer een vergoeding voor rechtsbijstand?

In sommige gevallen kan het zo zijn dat de werkgever de werknemer een vergoeding of tegemoetkoming geeft voor rechtsbijstand. Dit is wel zo netjes aangezien de werkgever degene is die de werknemer de VSO aanbiedt en de werkgever in een sterkere positie verkeert op meerdere fronten.

 

Het is zeer gebruikelijk dat de werkgever (zonder dat de werknemer dit hoeft te vragen) een tegemoetkoming in de juridische kosten aanbiedt. Belangrijk om te weten dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer een vergoeding te geven voor rechtsbijstand. Het is aan de werkgever om te bepalen of hij de werknemer wel of niet een vergoeding geeft en hoe hoog deze is. Een gebruikelijk tarief is EUR 500,- ex btw.

Is het slim om een jurist in een vroeg stadium in te schakelen?

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen zodra u overweegt om een vaststellingsovereenkomst (VSO) te tekenen. Dit kan helpen om te voorkomen dat u later spijt krijgt van de afspraken die u heeft gemaakt of dat u een te lage vergoeding meekrijgt.

Een jurist kan je helpen om de VSO te beoordelen op juridische kwaliteit en om te controleren of de afspraken die u maakt in lijn zijn met de wet en voldoende in uw voordeel zijn. Een goede jurist controleert de VSO integraal, dat houdt in dat alle mogelijke facetten meegenomen worden in de beoordeling. Zo wordt door de jurist ook gekeken of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering en of de VSO in uw specifieke situatie wel redelijk en geschikt is en wat de gevolgen zijn. Zo weet u zeker dat je een weloverwogen beslissing maakt.

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen voordat je de vso ondertekent. Als je de vso al hebt ondertekend, kan het moeilijker zijn om nog wijzigingen aan te brengen.

Het is ook aan te raden om een jurist in te schakelen als je niet zeker bent of de VSO voor u de juiste keuze is. Een jurist kan je helpen om de voor- en nadelen te wegen. Het is altijd verstandig om advies te vragen aan een jurist. Veelal is een eerste gesprek kosteloos en wordt het nakijken van de VSO door de werkgever bekostigd.

Wat als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt van de vaststellingsovereenkomst?

Het is mogelijk dat de werkgever zich niet aan de afspraken houdt die zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever niet tijdig de vergoeding betaalt die is afgesproken in de VSO.

 

Als de werkgever zich niet aan de afspraken houdt, is het belangrijk om te weten dat je in sommige gevallen de VSO kunt ontbinden. Dit betekent dat je de VSO opzegt, en dat de arbeidsovereenkomst weer hervat wordt. Dit is waarschijnlijk helemaal niet wat u wenst, dus kunt u er hooguit mee dreigen. Wel kunt u altijd naar de rechter stappen als belangrijke afspraken niet nagekomen worden. De kans op winnen is dan groot, tenzij uw werkgever een zeer goed verhaal heeft. Als je twijfelt, is het verstandig om advies te vragen aan een jurist of arbeidsadvocaat. Zij kunnen je helpen om een weloverwogen beslissing te maken.

Ik heb een VSO getekend, maar ik heb spijt. Kan ik nog terug?

Indien u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, dan heeft u een wettelijke een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u dus nog terug.

Ik heb een VSO getekend, maar ik heb nog een (loon)vordering op mijn werkgever, wat moet ik doen?

Als u een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft getekend, dan kunt u  niets meer vorderen, tenzij u nog in de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zit. U kunt dan de VSO ontbinden en zorgen dat de vordering in de VSO wordt opgenomen.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst getekend, heb ik recht op nazorg van een jurist?

Als de vaststellingsovereenkomst niet door de werkgever wordt nageleefd, dan heeft u bij ons recht op een kosteloos gesprek als u eerder cliënt bent geweest bij ons. Wij kunnen dan adviseren wat u het beste kunt doen. Overigens komt dit bijna nooit voor.

Mijn werkgever oefent druk op mij uit om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, wat moet ik doen?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst heeft aangeboden en hij of zij oefent druk op u uit om deze te ondertekenen, dan is dat niet juist en in strijd met de wet. Een VSO aangaan is immers vrijwillig. Schakel direct een jurist in. Een jurist kan u adviseren wat u het beste kunt doen.

Er staan dingen in de vaststellingsovereenkomst die niet juist zijn, wat moet ik doen?

Ga nooit akkoord met een vaststellingsovereenkomst zolang er fouten of onjuistheden in staan. Immers, na ondertekening kunt u niet meer terug en wellicht hebben deze fouten grote gevolgen voor uw uitkering of andere zaken.

De VSO specialist is gevestigd in Den Haag, maar ik woon ergens anders, wat nu?

De VSO Specialist werkt voor iedereen die in Nederland woont. Dit komt omdat dit proces meestal niet live hoeft plaats te vinden. Omdat het controleren van een VSO vaak spoed heeft, is het maken van live afspraken soms te tijdrovend. Het is veel efficiënter om telefonisch contact te hebben en de VSO per mail na te kijken. In sommige gevallen vinden mensen het prettig om toch een live afspraak te hebben. Dan kan dat uiteraard gewoon. U bent altijd welkom op kantoor in Den Haag.

Ziekte of zwangerschap

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

U kunt beter geen vaststellingsovereenkomst tekenen als u ziek bent. In principe is het advies: teken bij ziekte of arbeidsongeschiktheid nooit een vaststellingsovereenkomst. De reden hiervoor is dat het UWV bij ziekte geen uitkering verstrekt. Immers, ziekte komt voor risico van de werkgever en niet voor risico van het UWV. Er zijn overigens situaties te bedenken waarbij het tekenen van een VSO (ondanks ziekte) toch een goede uitweg kan zijn. Soms is het gewoon beter om een goede afweging te maken en uit dienst te gaan. Ik kan u hierin adviseren.

Is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen wanneer je zwanger bent?

Het is niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen wanneer je zwanger bent, want bij een werkgever heb je immers recht op (maanden lang) zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, ben je dit verlof kwijt. Bovendien ben je niet verzekerd als door complicaties van de zwangerschap ziek wordt. Daarnaast heb je als zwangere werknemer ook recht op bescherming tegen ontslag. Dit betekent dat de werkgever je niet zomaar mag ontslaan als je zwanger bent.

Er zijn situaties te bedenken waarin het wellicht toch beter is om te vertrekken (al dan niet met een VSO). Het is altijd verstandig om een jurist vragen om advies om een weloverwogen beslissing te maken.

Transitievergoeding

Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Al uw vragen beantwoord.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Dan heeft u veel vragen. Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist. Ik kan dit voor u doen. 

Ik controleer graag uw VSO

Specialist

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heb ruime praktijkervaring op dit gebied. Ik ben uw zaakbehandelaar, dus geen stagiaires of assistentes.

Duidelijkheid vooraf

De kosten worden vaak vergoed door de werkgever. U krijgt vooraf inzage in de kosten en uw kansen. Geen verbogen kosten, geen verrassingen.

Persoonlijk

Ik heb voor dit vak gekozen om mensen te helpen om hun recht te halen. Van betekenis zijn maakt mijn werk mooier.

Janneke Adank - arbeidsrecht jurist

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Contact informatie

OpeNINGSTIJDEN

ma: 09:00-12:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
E-mail: info@vsospecialist.nl

Stel uw vragen vrijblijvend.

Vul het formulier in en ik neem binnen 24-uur contact met u op.
U hoort meteen over uw vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd kan worden.